Hanger bolts & Dowel screws

Hanger bolts & Dowel screws, 18-8

Hanger bolts and dowel screws are used for adding an external machine or screw thread to wood applications.

Hanger bolts & Dowel screws, 18-8

Hanger bolt

Hanger bolts

  • Stainless steel 18-8